Artikel 1.

1.1. In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 • a. Barrique shop.nl de gebruiker van deze disclaimer: Barrique-shop.nl gevestigd aan de Vughterstraat 27, 5211 EW ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17162691
 • b. bezoeker: de persoon die de website bezoekt;
 • c. website: de website www.barrique-shop.nl waarvan Barrique-shop.nl de eigenaar is.

Artikel 2.

Inhoud

 • 2.1. Barrique-shop.nl heeft het recht de informatie en de functionaliteiten van de website en de inhoud van deze disclaimer te allen tijde aan te passen en/of uit te breiden en/of te verwijderen.
 • 2.2 Barrique-shop.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 3.

Intellectuele eigendomsrechten

 • 3.1 Barrique-shop.nl is de eigenaar van de website.
 • 3.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daarop aangeboden informatie, de teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s, berusten bij Barrique-shop.nl.
 • 3.3. Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder toestemming van Barrique-shop.nl of de rechthebbende, de website, de daarop aangeboden informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te verveelvoudigen, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.
 • 3.4. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.
 • 3.5. Indien de bezoeker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Barrique-shop.nl, dan is de bezoeker aansprakelijk voor alle schade die Barrique-shop.nldaardoor lijdt.

Artikel 4.

Aansprakelijkheid

 • 4.1. Door de bezoeker kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website staat. Barrique-shop.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de website staat. Indien de bezoeker er zeker van wil zijn dat de informatie correct is, dan dient de bezoeker telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Barrique-shop.nl.
 • 4.2. Barrique-shop.nl garandeert niet dat de website te allen tijde beschikbaar is en dat alle functionaliteiten altijd volledig beschikbaar zijn. Door technische omstandigheden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.
 • 4.3. Barrique-shop.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website en alle daarop aangeboden functionaliteiten uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5.

Links naar websites van derden

 • 5.1. Op de website staan links naar andere websites, zoals links naar social media websites of naar websites van winkels die producten van Barrique-shop.nl verkopen.
 • 5.2. Door op een link naar een website van een derde te klikken verlaat de bezoeker de website. De bezoeker realiseert zich dat Barrique-shop.nl niet op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden en/of voor het handelen van deze derden. Barrique-shop.nl garandeert niet dat de informatie op deze websites van goede kwaliteit is. Barrique-shop.nl heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden. Derden kunnen de inhoud van hun website te allen tijde wijzigen. Van Barrique-shop.nl kan niet verwacht worden dat zij deze wijzigingen bijhoudt.
 • 5.3. Het gebruik van links naar websites van derden en/of het gebruik van diensten die op deze websites worden aangeboden is voor risico van de bezoeker.

Artikel 5.

Cookies:

In deze webwinkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze webwinkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw uw gegevens in te voeren.